Resmi Gazete’de bugün (19 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

admin

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1409 Erzincan’ın İliç İlçesindeki Bir Altın Madeninde Meydana Gelen Kazanın Tüm Yönleriyle Araştırılması ve Benzer Kazaların Önlenmesine Yönelik Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2022/68, K: 2024/26 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/78, K: 2024/55 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/116, K: 2024/56 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/147, K: 2024/69 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/148, K: 2024/70 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/169, K: 2024/82 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2019/36647 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com casino casino siteleri