Corona’nın Kültür Dünyası’na mirası: “What the f.ck is happening”

admin

Temel soru şu: Corona sonrasında Kültür Dünyası, nasıl bir seyir izleyecek?

Hatırlayalım bi’ yol.

Önce korku hakim olmuştu kültürel alanda da doğal olarak.

Ve dünyanın hemen her yerinde başlıktaki soru, yerleşmişti kafalardaki bütün manşetlere.

Eh… Değişti şimdilerde bir parça ister istemez: “What will the f.ck happen after Corona?” oldu.

Sorular ve korkular ise kurcalıyor hâlâ kafalarımızı:

Kültür Dünyası büyük bir erozyona mı uğrayacak?..Özel değerler tamamen yok mu olacaklar birer birer?.. Nasıl bir dünya düzeni gerçekleşecek epidemi sonrasında?

Kültür Dünyası… Sanatçıların beklentileri…

Netflix mi olacak dünyanın dört bir yanındaki sanatçıların tek umudu?

Covid-19 sürecinde de Covid-19 sonrasında da bireylerin etkilendikleri alanlar neydi?.. Hatırlar mısınız?..

Nasıl geçineceğiz?

Ne yiyip ne içeceğiz?

Nerede yaşayacağız?

Fiili olarak değil de, kurgusal planda bitti bir şekilde. En azından mesafe kaybetti.

Netflix süsler oldu düşleri…

Yeni bir kültürel yapının oluşumuna yönelik farklı bir süreç başladı, bana göre.

KAÇINILMAZ BİR ZORUNLULUK

Pandeminin insan davranışı açısından ortaya çıkardığı ilk öncelikli durum, sosyal hayatta yaşanan değişimin kaçınılmaz bir zorunluluk olmasıydı…

Davranışın bir zorunluluk içermesi, pandemi sürecinin uzamasıyla birlikte diğer birçok alandaolduğu gibi kültür özelinde de bir değişimin başlamasına yol açmıştı.

İnsanların hijyen kaygısı nedeniyle geliştirdikleri “Sosyal Mesafe”, “Evde Kalma”, “Uzaktan Çalışma”, gibi adımlar ile “Yeni Normal” gibi bir yaşam biçimi oluşturulmuştu.

Ne var ki özellikle Türkiye gibi ülkelerde, toplumun bütün katmanlarının aynı şekilde davranmadığı, bazı insanların tüm yasaklara rağmen eski sosyal hayatlarına devam ettiği vakıası da gerek haberlerde gerek günlük hayatın akışı içerisinde görülmekteydi.

Pandemi sürecinde yaşanan ve kültürle ilintili olan bu durum, sürecin daha uzun bir süre devam etmesi durumunda, toplumsal kimlik üzerinde farklı sonuçlar yaratabileceğinin de bariz bir göstergesiydi.

Ve de sürecin eski davranışlara alternatif davranış modelleri geliştirmesi nedeniyle bu tür davranışların sürecin devam etme süresine göre, yeni kültürel edimler yaratılacağı belliydi.

Dostlar…

Türkiye’de kolay kolay bir değişiklik olmaz… Olmayacak da…

Endişe etmeyin.

Başlık İngilizce idi, hadi gelin finalimiz de öyle olsun:

“Same Bowl, Same Bath…”

Aynı tas, aynı hamam işin Türkçesi ile…

Halit Kakınç

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com casino casino siteleri